لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,949,490
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,050,510
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 6,036,910,883,953
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,016,417
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,694
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,034,906
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : مهدی عبدی هنجنی ,رسول رحیم نیا ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/12/02
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/30 1,016,417 1,014,694 20,212 443 74,019,348 0 70,865,952 5,949,490 6,036,910,883,953
  2 1398/01/29 1,016,074 1,014,353 20,076 40 74,018,905 6,109 70,865,952 5,949,047 6,034,431,970,221
  3 1398/01/28 1,015,729 1,014,011 19,936 0 74,018,865 10,860 70,859,843 5,955,116 6,038,554,976,511
  4 1398/01/27 1,015,474 1,013,750 20,375 0 74,018,865 7,606 70,848,983 5,965,976 6,048,010,188,037
  5 1398/01/26 1,014,760 1,013,049 20,093 0 74,018,865 26,226 70,841,377 5,973,582 6,051,529,666,956
  6 1398/01/25 1,014,305 1,012,612 18,738 0 74,018,865 19,475 70,815,151 5,999,808 6,075,478,578,145
  7 1398/01/24 1,014,203 1,012,513 18,905 0 74,018,865 12,801 70,795,676 6,019,283 6,094,599,876,901
  8 1398/01/23 1,013,975 1,012,287 18,530 0 74,018,865 0 70,782,875 6,032,084 6,106,198,214,115
  9 1398/01/22 1,013,649 1,011,963 18,376 0 74,018,865 7,590 70,782,875 6,032,084 6,104,245,527,618
  10 1398/01/21 1,013,327 1,011,644 18,219 0 74,018,865 8,908 70,775,285 6,039,674 6,109,997,374,270
  11 1398/01/20 1,012,717 1,010,994 16,286 0 74,018,865 19,705 70,766,377 6,048,582 6,115,082,024,410
  12 1398/01/19 1,011,086 1,009,384 15,512 0 74,018,865 28,120 70,746,672 6,068,287 6,125,228,792,487
  13 1398/01/18 1,010,640 1,008,935 15,256 0 74,018,865 18,132 70,718,552 6,096,407 6,150,878,429,892
  14 1398/01/17 1,010,071 1,008,384 15,160 0 74,018,865 33,852 70,700,420 6,114,539 6,165,800,829,442
  15 1398/01/16 1,009,450 1,007,760 15,652 0 74,018,865 0 70,666,568 6,148,391 6,196,104,707,196
  16 1398/01/15 1,009,088 1,007,399 15,559 0 74,018,865 98 70,666,568 6,148,391 6,193,880,214,119
  17 1398/01/14 1,008,479 1,006,791 15,714 0 74,018,865 0 70,666,470 6,148,489 6,190,241,188,988
  18 1398/01/13 1,007,993 1,006,305 15,747 0 74,018,865 0 70,666,470 6,148,489 6,187,253,033,468
  19 1398/01/12 1,007,509 1,005,821 15,778 0 74,018,865 0 70,666,470 6,148,489 6,184,281,749,358
  20 1398/01/11 1,007,111 1,005,425 15,708 0 74,018,865 5,032 70,666,470 6,148,489 6,181,847,248,030