فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل پنج در هزار(0.005)  از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.

کارمزد مدیر

سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانۀ ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق بعلاوه سالانه 0.2 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و سالانه 1.3 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی به علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد متولي

سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق  که حداقل مبلغ سیصد  میلیون ریال و حداکثر تا چهارصد میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق*

حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت صد و هشتاد (180) میلیون ریال.

حق پذیرش‌و‌عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف هزار و سیصد (1300) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

*از محل گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی باشد.

 

 هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) مدير
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 
مدير